|

Het opstellen van verlangen

Voel jij je niet echt gelukkig, maar begrijp je niet waar je angst, kwaadheid, verdriet, slechte keuzes in relaties of moeite om met collega’s op het werk om te gaan vandaan komt? Voel jij je geblokkeerd om het leven te leiden dat je graag zou willen leiden? Heb je misschien al op verschillende manieren geprobeerd hier verandering in te brengen, maar is het nog niet gelukt? Het kan voortkomen uit oude pijn waar je je niet bewust van bent.

De eerste vier jaar van het leven zijn heel belangrijk. In deze jaren wordt de blauwdruk van waaruit we keuzes maken aangelegd. Pijn die is opgelopen tijdens deze periode kan de bron van ons negatieve zelfbeeld, angsten en zelfs van veel psychische ziektebeelden zijn. Vaak hebben we geen herinneringen meer aan deze tijd en zijn we ons niet van deze pijn bewust. Verder kun je in de baarmoeder al met de oude pijn van je moeder geconfronteerd worden.

Wim Kees: “Sommigen van ons overleven dan door als het ware stukken van onszelf af te splitsen. Zonder dat we ons dat realiseren, verliezen we hierdoor meer en meer onze eigen authentieke identiteit. We passen ons steeds meer aan, bijvoorbeeld aan wat de buitenwereld van ons verwacht. Wat achterblijft kan dan een gevoel van leegte, depressiviteit, angst, verdriet of machteloosheid zijn. Machteloosheid om een bevredigend leven te leiden, doordat we het contact met onze eigen behoeftes kwijt zijn geraakt. Gelukkig blijft ook een deel van onszelf heel. Op dit deel kunnen we een beroep doen bij de zoektocht om ons zelf terug te vinden. Van waaruit we een verlangen kunnen uitspreken. Een verlangen naar onze behoefte aan contact, erkenning, liefde en eenheid.”

“Het opstellen van het verlangen is een speelse methode om die zoektocht naar het eigen verlangen te verkennen. Het vindt zijn oorsprong in familieopstellingen. Door het verlangen op te stellen kun je nieuwe inzichten opdoen. Vaak op een heel subtiele manier. Het is geen therapie, maar is een ondersteuning bij je bewustwordingsproces. Door de opstelling kun je blokkades in jezelf ontdekken die ervoor zorgen dat het steeds niet lukt om op een positieve manier naar jezelf te kijken. Hierdoor lukt het vaak nieuwe stappen te zetten, die je daarvoor misschien nog ervoer als onmogelijk”, aldus Wim Kees.

De ervaringsdeskundigen Wim Kees en Marlène begeleiden de opstellingen. Deelname aan de opstellingen is gratis.

Waar en wanneer

Westfriesland: Bijeenkomsten vinden iedere tweede en vierde dinsdag van de maand plaats van 14.00 tot 17.00, in De Verbinding (Wilhelminalaan 2, Hoorn).

Noord-Kennemerland: Wegens veel succes komt er een vervolg op Het Opstellen van Verlangen, namelijk op 16 mei en 13 juni van 10.00-12.30 in Wijkcentrum Overdie (Van Maerlantstraat 8-10, Alkmaar).