| | |

Online thema­­bijeenkomsten

Elke maand organiseert De Hoofdzaak een online themabijeenkomst. Steeds staat een ander thema centraal. Ervaringsdeskundige sprekers vertellen iets over hun eigen ervaringen met betrekking tot het thema van de maand. Daarbij is volop ruimte voor vragen van deelnemers en voor het delen van ieders ervaringen.


Het delen van hun ervaringsverhalen is om meerdere redenen waardevol. Deelnemers aan de bijeenkomsten die zelf te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, kunnen herkenning vinden in de verhalen. Zij krijgen ook de gelegenheid om eigen ervaringen te delen. De sprekers vertellen niet alleen over hun worsteling, maar ook over hun herstel. Dit kan voor deelnemers aan de bijeenkomsten hoop en perspectief bieden, en misschien tips of motivatie om zelf ook stappen in te zetten in hun herstel.

Misschien heb je iemand in je directe omgeving met een psychische kwetsbaarheid, of werk je als professional met cliënten met psychische problemen. Ook dan kunnen de themabijeenkomsten interessant zijn! Het luisteren naar de ervaringsverhalen van de sprekers kan je inzichten geven, kan bijdragen aan begrip voor naasten en mogelijk ook handvatten bieden voor hoe je de ander kunt benaderen of ondersteunen.

Hieronder vind je het overzicht van Themabijeenkomsten in 2023.

De bijeenkomsten vinden plaats op de eerste woensdag van de maand van 10.00-11.30, via Teams. Valt de eerste woensdag van de maand in een vakantie of op een feestdag, dan is het een week ervoor of erna. Klik op de bijeenkomst hieronder voor de exacte data.

Thema­bijeen­komsten 2023

Op woensdag 11 januari organiseert De Hoofdzaak een online themabijeenkomst. Deze keer is het thema ‘Voorbij de verslaving’.

Een verslaving heeft enorme impact op alle facetten van het leven: werk, relaties, je fysieke gezondheid en je zelfbeeld. Als je je middelengebruik of verslaving de baas wordt, betekent dat vaak ook een grote ommezwaai op alle levensgebieden. Er ontstaat ruimte voor nieuwe doelen, voor nieuwe relaties, en er ontstaat een andere kijk op het eigen lichaam en de eigen identiteit. Herstellen van een verslaving is vaak pittig, maar brengt bovenal veel moois. Tijdens deze themabijeenkomst vertellen enkele ervaringsdeskundigen over hun leven na de verslaving. Er is veel ruimte voor jouw vragen en inbreng, maar je kunt ook alleen luisteren.

De bijeenkomst vindt plaats via Teams, en is van 10.00-11.30. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hier op:

(Aanmelden is niet meer mogelijk)

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Op woensdag 1 februari 2023 is het thema van onze online themabijeenkomst ‘Liefdevoller voor mijn lijf’. 

Innerlijke pijn leidt er bij sommige mensen toe dat zij zichzelf gaan beschadigen. Voor iedereen is de aanleiding tot automutilatie anders. Soms leidt de pijn af van de innerlijke pijn, het kan een gevolg van zelfhaat zijn, maar ook een roep om hulp. Ook de oplossing verschilt voor iedereen. Ervaringsdeskundigen vertellen bij deze bijeenkomst hoe zij hebben geleerd om grip te krijgen op de zelfbeschadiging. Want herstellen is mogelijk!

De bijeenkomst vindt plaats via Teams, en is van 10.00-11.30. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hier op:

(Aanmelden is niet meer mogelijk)

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Op woensdag 1 maart 2023 is het thema van onze online themabijeenkomst ‘Psychose en herstel’. 

Herstellen van een psychose is een ingewikkeld proces, dat voor iedereen anders verloopt. Bij herstel van psychosegevoeligheid  gaat het om het leren kennen van hoe jouw gevoeligheid werkt, wat jou uit balans brengt en daarmee leren omgaan. Herstel gaat dus om het vinden van jouw kracht, de kracht waarmee je je leven weer oppakt en in je leven weer zingeving ervaart. Herstel gaat ook over het betekenis geven aan je ervaringen, waarbij je je psychosegevoeligheid kunt leren omarmen als een deel van jezelf. Bij deze themabijeenkomst vertellen ervaringsdeskundigen over hun ervaringen met psychose(gevoeligheid) en hun herstel. Er is ruimte voor jouw vragen en het delen van eigen ervaringen. Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

De bijeenkomst vindt plaats via Teams, en is van 10.00-11.30. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hier op:

(Aanmelden is niet meer mogelijk)

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Van 25 maart tot en met 2 april vindt de Autismeweek 2023 plaats, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Autisme. In onze online themabijeenkomst op 5 april sluiten we aan bij de Autismeweek, en gaan we in gesprek over dit onderwerp. 

Steeds vaker gaat de discussie over de vraag of autisme altijd een beperking is, en of het niet ‘een andere manier van zijn’ is. Er zijn tal van talenten die vaak in verband worden gebracht met autisme, zoals oog voor detail, concentratie en focus, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht. Autisme is dus ook een kracht. Ervaringsdeskundigen vertellen bij deze themabijeenkomst over hun leven met autisme. Er is veel ruimte voor jouw vragen en inbreng.

Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Hij is van 10.00-11.30 en vindt plaats via Teams. Je kunt je hieronder opgeven. 

(Aanmelden is niet meer mogelijk)

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Op 19 april is het de Dag tegen pesten. In onze online themabijeenkomst op 3 mei sluiten we aan bij deze landelijke dag, en gaan we in gesprek over dit onderwerp.

Als iemand wordt gepest of buitengesloten, heeft dat grote impact. Het kan gevoelens van stress, angst, eenzaamheid, hopeloosheid en minder zelfvertrouwen veroorzaken. Gevoelens waar mensen vaak mee blijven zitten, zelfs lang nadat het pesten is gestopt. Bij deze online themabijeenkomst vertellen ervaringsdeskundigen over hun eigen ervaringen met pesten, welke gevolgen pesten kan hebben, maar ook hoe je er sterker uit kunt komen. Er is alle ruimte voor het stellen van jouw vragen en het geven van jouw reactie.

De bijeenkomst is van 10.00-11.30 via Teams. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Meld je dan hieronder aan.

(Aanmelden is niet meer mogelijk)

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Door omstandigheden kan deze bijeenkomst helaas niet doorgaan. 

Iedereen die zich al had aangemeld, krijg daarover nog even een persoonlijk berichtje.

Op woensdag 7 juni 2023 is het thema van onze online themabijeenkomst rouw, na het verlies van een naaste. Een aantal gastsprekers zal vertellen over hun eigen ervaringen.  

Het verlies van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. Rouwen is een proces om je balans te herstellen. Ineens moet je jezelf, je verwachtingen en je leven aanpassen aan het feit dat een dierbare er definitief niet meer is. Het is een proces van verwerken en versterken. Hoe dat proces eruitziet is voor iedereen anders. Ervaringsdeskundigen vertellen bij deze bijeenkomst over hun ervaring met verlies van een naaste en het hervinden van balans. Er is ruimte voor het delen van jouw ervaringen en het stellen van vragen. Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

De bijeenkomst is van 10.00 tot 11.30 via Teams. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hieronder op.

(Aanmelden is niet meer mogelijk.)

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Op woensdag 5 juli 2023 is het thema van onze online themabijeenkomst ‘gender- en seksuele identiteit’.  

Je genderidentiteit is gebaseerd op je eigen gevoel: voel je je een man, vrouw, non-binair of nog iets anders. Je genderidentiteit kan anders zijn dan de sekse die je bij je geboorte meekreeg. Ook seksuele oriëntatie kent veel vormen, zoals tot uitdrukking komt in de term LHBTIQA+. Als je je genderidentiteit of je seksuele voorkeur ontdekt, kan dat verwarrend zijn. Zeker in een wereld waarin niet iedereen open staat voor al die verschillende identiteiten en voorkeuren. Het kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, angst en somberheid. Maar ook gevoelens van vrijheid, trots en zelfzekerheid. Een aantal gastsprekers zal vertellen over hun eigen ervaringen. 

De bijeenkomst is van 10.00 tot 11.30 via Teams. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hieronder op. 

(Aanmelden is niet meer mogelijk)

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Op woensdag 2 augustus gaat de online themabijeenkomst over angst en herstel.

Angst kan in je dagelijks leven behoorlijk belemmerend werken. Daarbij kan het gaan om verschillende vormen van angst, zoals een sociale angst, straatvrees, hypochondrie of faalangst. Herstellen van een angststoornis is soms lastig, maar wel mogelijk! Contact met lotgenoten in een veilige omgeving kan veel erkenning en herkenning opleveren. Een luisterend oor kan al helend zijn, net als het luisteren naar ervaringen van anderen.

Bij deze themabijeenkomst delen ervaringsdeskundigen hun herstelverhaal. Er is ruimte voor jouw vragen of het delen van jouw ervaringen. Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

De bijeenkomst is van 10.00 tot 11.30 via Teams. Opgeven kan hieronder:

(Aanmelden is niet meer mogelijk)

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen. Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Op 10 september is het World Suicide Prevention Day. Wereldwijd staan tal van organisaties stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfmoord denken, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn. Samen doorbreken we het taboe op suïcidaliteit. Suïcidepreventie doen we samen, erover praten in openheid is belangrijk! 

De Hoofdzaak organiseert in de aanloop naar deze belangrijke dag een online themabijeenkomst over het onderwerp suïcide. Deze vindt plaats op woensdag 6 september van 10.00-11.30. Een aantal gastsprekers zal vertellen over hun eigen ervaringen. Er is daarbij ruimte voor vragen of het delen van eigen ervaringen. Luisteren mag natuurlijk ook. 

Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hieronder op.

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Van 28 september tot en met 4 oktober 2023 is het de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Op woensdag 4 oktober organiseert De Hoofdzaak daarom een online themabijeenkomst over dit thema. Gastsprekers zullen vertellen over hun ervaringen met eenzaamheid, maar ook over hun herstel.  

Sommige mensen zijn eenzaam omdat ze alleen zijn. Maar je kunt je ook eenzaam voelen, ondanks dat je mensen om je heen hebt. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen met anderen. Je mist hechte en emotionele banden met anderen. Zoals eenzaamheid niet voor iedereen hetzelfde is, ziet ook het herstel van eenzaamheid er voor iedereen verschillend uit. Waar sommigen de eenzaamheid oplossen door initiatief te nemen en mensen te ontmoeten, proberen anderen juist het alleen zijn te leren waarderen. Vaak begint het met het begrijpen of leren kennen van jezelf, en te voelen wat jij nodig hebt.  

Er is tijdens deze themabijeenkomst ruimte voor vragen en het delen van eigen ervaringen van iedereen die deelneemt. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hieronder op. 

De bijeenkomst is van 10.00-11.30 en vindt plaats via Teams. Je krijgt een link nadat je je hebt aangemeld.

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Op woensdag 1 november gaat de online themabijeenkomst over depressie en herstel.

Als je te maken hebt met een depressie, kan je leven helemaal tot stilstand komen. Je hebt nergens energie voor of zin in. Ook niet in het samenzijn met vrienden, sporten of dingen waar je gewoonlijk wel plezier aan beleeft. En daar komen regelmatig gevoelens van uitzichtloosheid bij kijken. Zoals depressie voor iedereen anders is, is ook de weg naar herstel persoonlijk en uniek. Ervaringsdeskundigen vertellen bij deze bijeenkomst over hun ervaringen met depressie en met hun herstel. Want herstel is mogelijk! Er is bij de bijeenkomst ruimte voor jouw vragen of het delen van jouw ervaringen. Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

De bijeenkomst is van 10.00 tot 11.30 via Teams. Als je erbij wilt zijn, geef je dan hieronder op:

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen. Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.

Op woensdag 6 december 2023 is het thema van onze online themabijeenkomst scheiden. 

Of je er nu zelf of samen voor kiest, een scheiding is altijd ingrijpend. Je kunt je schuldig voelen of afgewezen. Je hebt misschien het gevoel dat je geen grip hebt op de nieuwe situatie en overziet niet wat er na de scheiding allemaal op je afkomt. Na een scheiding moet je de draad weer oppakken. Hoe pak je daarin zelf de regie, en geef je zelf invulling aan de nieuwe situatie? Waarin vind je troost en hoop? Er is tijdens deze themabijeenkomst ruimte voor vragen en het delen van eigen ervaringen van iedereen die deelneemt.

De bijeenkomst vindt plaats via Teams, en is van 10.00-11.30. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hieronder op. 

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.
Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.
De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.