Zaans Praatcafé

Binnen en vanuit het Zaans Praatcafé vinden op verschillende manieren en op diverse plaatsen ontmoetingen plaats. Voorop staat de ontmoetingen met lotgenoten.
Elke donderdag van 15.00 tot 17.15 uur in de Fabriek op de Jan Sijbrandsteeg 12 in Zaandam

Tijdens de inloop ontmoetingen spreken we elkaar over de gewone alledaagse dingen. Wij kunnen daar ervaringen uitwisselen over: privézaken, huishoudelijke zaken, medicatie, vrijwilligerswerk, relatie met de hulpverlening, vrije tijd, sport, wonen en dagbesteding. Dus gewoon met elkaar praten over dat wat ons op dat moment bezighoudt.

Het Zaans Praatcafé is in 2000 voortgekomen uit onze wens:
“Wij, mensen die zorg nodig hebben van de GGZ, wilden voor onszelf een ontspannende ontmoetingsgelegenheid buiten de zorg. Waar wij elkaar en anderen op een recreatieve manier kunnen ontmoeten, ons sociaal netwerk kunnen uitbreiden en onze belangenbehartigers kunnen informeren.”

Wij hebben onze wens gerealiseerd en onze vrienden- of kennissenkring daardoor, in de gelopen 16 jaar, kunnen vergroten en onze ervaringen kunnen delen. Wij behartigen onze belangen gevraagd en ongevraagd op diverse fronten. Wij ondersteunen elkaar bij ziekte, decompensatie en het vrijwilligerswerk voor het Zaans Praatcafé.

Deelname aan het praatcafé is gratis.

Inloop

De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12, 1502 BA Zaandam
Elke donderdag van 15.00 tot 17.15 uur.

Dit aanbod is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Zaanstad