Zelfhulpgroep voor mensen met een bipolaire aandoening

Leven met bipolariteit? Regie in eigen hand?

In de zelfhulpgroep voor mensen met een bipolaire aandoening kun je van gedachten wisselen met mensen die daar ook mee te maken hebben. Je hoeft maar weinig uit te leggen om elkaar te begrijpen. Je kunt veel van elkaar leren en je kunt elkaar steunen. De onderwerpen zijn niet altijd gemakkelijk, maar erover praten kan inzicht geven in de situaties waar je tegen aan loopt.

In de zelfhulpgroep merk je dat je niet de enige bent met vaak moeilijk uit te leggen problemen. Ook blijken er voor schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden al oplossingen bedacht te zijn. Bijvoorbeeld: hoe om te gaan met werk, partner en familie, financiële zaken, stigma en zelfstigma en vriendschappen. Deelnemers van de groep bepalen samen de onderwerpen van gesprek.

In een veilige omgeving is ruimte voor openheid, (h)erkenning, acceptatie en daarmee voor herstel. De bijeenkomsten worden begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Deelname is kosteloos.

De groep vindt eens in de twee weken plaats, op donderdagochtend van 10.00- 12.00 uur in Wijkcentrum Overdie.