Voor ieder mens is zelfregie belangrijk. Als je psychisch gevoelig of kwetsbaar bent, is zelfregie niet altijd vanzelfsprekend. Misschien merkt niemand het aan de buitenkant, maar van binnen ben je vaak aan het worstelen met het sturen van je eigen leven, zelfs in de kleinste dingen.

Zelfregie


Zelfregie betekent dat jij zelf richting geeft aan je leven, ook als je anderen om hulp vraagt bij je zelfredzaamheid of participatie. Het gaat om zelf bepalen, niet persé ook om zelf doen. Bij zelfregie houd jij het eigenaarschap over je leven. Je maakt je eigen keuzes en doet wat past binnen jouw wensen en mogelijkheden.

Rijke Ruimte

Bij De Hoofdzaak is zelfregie een belangrijk aandachtspunt voor zowel deelnemers als medewerkers. We willen een ruimte bieden waarin eigen ideeën, ervaringen en initiatieven kunnen floreren, en waarin zelfregie herontdekt kan worden.

Zelfregie is niet hetzelfde als zelfredzaamheid. Zelf bepalen en zelf doen zijn verschillende dingen. Het is niet erg als je hulp nodig hebt bij het organiseren van de dingen die je nodig hebt in je leven, zoals huisvesting, werk, relaties en inkomen. Ervaringsdeskundigen kunnen jou hierbij helpen, en eventueel samen met jou stappen zetten naar andere hulpverleners. En ondersteuning vragen is zeker een uiting van zelfregie!

Goede zelfregie betekent ook dat je -indien mogelijk- probeert te voorkomen dat je achteruitgaat of terugvalt. Hiervoor bieden we begeleiding en activiteiten aan. Zo kunnen we je helpen bij het opstellen van een “crisiskaart” die je bij je kunt dragen voor het geval je in een crisis raakt.

Crisiskaart

Als je in een crisis raakt, lukt het niet altijd om je zelfregie vast te houden. Om ervoor te zorgen dat jij toch de regie houdt bij de opvang van een crisis, kun je een crisiskaart opstellen. Deze maak je in samenspraak met naasten en hulpverleners, in een periode dat je goed in staat bent jouw keuzes te verwoorden. Iedereen verbindt zich aan dit crisisplan.’

Activiteiten

Heart dance

Er zijn veel redenen om te gaan dansen. Uiteraard omdat bewegen gewoon leuk en gezond is. Je ervaart bij dansen…

Soul Art

Ben jij creatief, hou jij ervan om je gedachten en gevoelens te uiten met creatieve materialen? Dan is Soul Art…

Verbonden ademgroep

Een lichaamsgerichte groep De ademgroep bij de Hoofdzaak wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen op onze locatie in Hoorn. De groep…

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie over zelfregie en de mogelijkheden om daar aan te werken!