De Hoofdzaak staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

  •  Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  •  Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
  •  Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Zie voor meer informatie de internetsite van de Belastingdienst.

Wilt u ons steunen?

Maak dan uw gift over op IBAN: NL85ABNA0617211485 t.n.v RCO De Hoofdzaak te Alkmaar

ANBI gegevens:

Stichting Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak
Kamer van Koophandel: 37131069
RSIN / fiscaal nummer: 817629580
Directeur/bestuurder: Mart Stel
Postadres: van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar
Telefoonnummer: 072- 514 33 80

Beloningsbeleid: conform CAO Geestelijke Gezondheidszorg (volgens de statuten stelt de Raad van Toezicht het salaris vast en regelt de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden)

Beleid

Samenvatting beleidsplan

Jaarverslagen

Financiële gegevens