Ons cursusaanbod bestaat uit herstelcursussen en de Leerweg ervaringsdeskundigheid.


De herstelcursussen zijn voor iedereen die meer wil leren van en over eigen (herstel)ervaringen en bieden de mogelijkheid om (persoonlijke) ervaringskennis op te doen. Het gaat daarbij om de cursussen Zicht op herstel en Jouw herstelverhaal. Deze cursussen volg je altijd voordat je gaat deelnemen aan de Leerweg ervaringsdeskundigheid.

Leerweg Ervarings­deskundig­heid

De Leerweg ervaringsdeskundigheid is speciaal ontwikkeld voor onze vrijwillige ervaringswerkers en biedt handvatten voor onze meer complexe vrijwilligersfuncties, zoals het geven van herstelondersteuning en voorlichting, en het begeleiden van cursussen. De leerweg bestaat uit een basiscursus en verschillende verdiepende modules:

  • Ervaringsdeskundige benadering
  • Communiceren vanuit presentie
  • Herstelondersteuning  
  • Voorlichten en presenteren 
  • Reflecteren  
  • Omgaan met groepen 

Ervaringen zijn vooral waardevol als je die ervaring hebt kunnen verwerken en ervan hebt kunnen leren. We noemen dit ervaringskennis. Wanneer iemand de vaardigheden heeft geleerd om deze ervaringskennis in te zetten om anderen te ondersteunen noemen we dat ervaringsdeskundigheid.

Cursusbegeleiders

In veel van de cursussen staat het uitwisselen van ervaringen centraal. De begeleiding daarvan vindt plaats door vrijwillige ervaringswerkers. Zij zijn, net als de deelnemers, psychisch kwetsbaar en hebben middels de Leerweg ervaringsdeskundigheid geleerd hun ervaringskennis in te zetten om anderen te ondersteunen.

Certificaten

Je ontvangt bij voldoende deelname aan de cursussen na afloop een certificaat daarvoor. De cursussen zijn niet onderdeel van een formele MBO- of HBO-opleiding tot Ervaringsdeskundigheid.