Bij De Hoofdzaak vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen. Ons netwerk en onze activiteiten steunen op dit moment op zo’n 150 vrijwilligers. Zij hebben allemaal zelf ervaring met een psychische kwetsbaarheid. Dankzij verschillende cursussen, hebben ze geleerd hoe ze met hun ervaring anderen kunnen bijstaan.


We hebben een klein aantal betaalde medewerkers, waarvan de meesten ook uit ons eigen netwerk komen. We zijn een zelfstandige stichting met een Raad van Toezicht en personeelsvertegenwoordiging. Onze organisatie bestaat uit vier regioteams, die worden aangestuurd door regiocoördinatoren en een directeur-bestuurder. Op dit moment zijn we actief in ongeveer twintig gemeenten, die ook grotendeels voor onze financiering zorgen.

De Hoofdzaak bestaat al sinds 2007. We zijn voortgekomen uit een fusie van de cliëntenraden van GGZ-NHN en het Basisberaad Westfriesland. We noemden onszelf Regionale Cliënten Organisatie (RCO) De Hoofdzaak. Sinds een tijdje hebben we ‘RCO’ uit onze naam gehaald. We zien elkaar namelijk niet meer als ‘cliënten’, maar gewoon als wat we zijn: mensen.

Sinds 2022 zijn we onderdeel van de NVZH, een vereniging van initiatieven voor zelfregie en herstel in Nederland. Samen werken we aan de beste omstandigheden voor zelfregie en herstel voor, door en met mensen met psychische kwetsbaarheden.

Bij De Hoofdzaak ben je welkom en mag je jezelf zijn – we zien je namelijk graag zoals je bent!

Veilig en inclusief

Respect en inclusie staan bij De Hoofdzaak voorop. We verwachten dat iedereen – deelnemers, vrijwilligers en medewerkers – bijdraagt aan een veilige, verwelkomende omgeving. Ieders levensbeschouwing, waarden en normen worden met respect behandeld. Discriminatie, in welke vorm dan ook, accepteren we niet.

We zorgen voor elkaar en respecteren elkaars privacy. Tijdens onze activiteiten en op de werkvloer blijven drugs en alcohol achterwege. Gedrag dat over de (seksuele) grenzen van anderen heen gaat, staan we niet toe. Want wat voor de een misschien een grapje is, kan voor een ander bedreigend zijn.

Deelnemers moeten vrijwillig aan onze activiteiten mee kunnen doen. Het is daarom belangrijk dat ze niet in een psychiatrische crisis verkeren of onder invloed van verdovende middelen zijn. We werken vooral met vrijwilligers: daardoor kunnen we bij ingewikkelde of zware problemen mogelijk niet alle gewenste ondersteuning bieden. Ook dan zoeken we met elkaar naar de beste oplossing.

Raad van toezicht en bestuur

Bij De Hoofdzaak is de dagelijkse leiding in handen van onze directeur-bestuurder, Mart Stel. Als stichting hecht De Hoofdzaak veel waarde aan transparantie en verantwoording. Daarom is de bestuurder verantwoording verschuldigd aan onze Raad van Toezicht.

De bestuurder zorgt ervoor dat de Raad van Toezicht tijdig alle benodigde gegevens ontvangt om zijn taak goed uit te kunnen oefenen. Op die manier waarborgen we een zorgvuldig en verantwoord bestuur binnen De Hoofdzaak.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Thea Over, voorzitter

Addy Pruijser 

Sylvia Mandemaker

Marcel Fortuin

Als bloeiend, onafhankelijk  netwerk voor en door mensen met psychische kwetsbaarheid werken we met veel organisaties samen. Uiteraard met de circa twintig gemeenten waarbinnen we aan de slag zijn en met de diverse netwerken van inwoners en vrijwilligers in deze gemeenten. Ook met allerlei aanbieders van sociale ondersteuning, hulp en zorg hebben we nauwe relaties, waaronder natuurlijk huisartsenzorg en de GGZ. Landelijke hebben we warme verbindingen met de o.a. Mind, de NVZH, ZONMW en het Oranjefonds. En voor onze interne organisatie werken we graag en nauw samen met Phidra en MEO, met de laatste onder andere voor deze website en andere externe communicatie.