Bij De Hoofdzaak bieden we een veilige en ondersteunende omgeving voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Onze focus ligt op ontmoeting, verbinding en het delen van (herstel)ervaringen. Door middel van diverse activiteiten, individuele ondersteuning en vrijwilligerswerk stimuleren we persoonlijke groei en zelfregie. Bij ons staat het bewustzijn en begrip voor elkaars verhaal centraal, waardoor er ruimte is voor hoop, perspectief en trots op behaalde resultaten.


Eigen route

Bij De Hoofdzaak bieden we mensen met psychische kwetsbaarheid een ruimte voor ontmoeting, verbinding, (h)erkenning en ontwikkeling. Dit doen we door middel van individuele herstelondersteuning, zelfhulp- en lotgenotengroepen, groepstrainingen, ontmoetingsactiviteiten en vrijwilligerswerk. Deelnemers kunnen zelf bepalen welke activiteiten ze willen doen.

Bij De Hoofdzaak kun je zo lang deelnemen als nodig is voor jouw herstel. Als je tijdelijk stopt om welke reden dan ook, ben je altijd welkom om je opnieuw aan te melden. Herstel is voor iedereen anders en gaat vaak met vallen en opstaan.

Deelnemen aan activiteiten bij De Hoofdzaak kan zonder indicatie of verwijzing en is kosteloos. Voor sommige activiteiten vindt een kennismaking plaats. We helpen deelnemers graag bij het verkennen van passende activiteiten.

Bij De Hoofdzaak ben je zelf verantwoordelijk voor jouw zelfregie en herstelproces. De ondersteuning van andere deelnemers en vrijwilligers kan daarbij helpen, maar zij nemen de verantwoordelijkheid niet over. We richten ons niet op het oplossen van jouw probleem, maar op het hervinden van jouw kracht, behoeften, talenten en welzijn

Bewustzijn

Bij De Hoofdzaak staat het bewust worden, delen en leren van elkaars (herstel)ervaringen in het omgaan met psychische kwetsbaarheid centraal. Het delen van ervaringen vermindert zelfstigma, eenzaamheid en biedt hoop en perspectief.

Deelnemers werken aan een positief zelfbeeld, maken toekomstplannen, vinden zingeving en zijn trots op hun bereikte resultaten.

Bij De Hoofdzaak geloven we dat herstel en zelfregie uniek, persoonlijk en organisch zijn. Het bewust worden en uitwisselen van (herstel)ervaringen in het omgaan met een psychische kwetsbaarheid staan bij ons centraal. Het delen van ervaringen vermindert zelfstigma, eenzaamheid en biedt hoop en perspectief.

Onderlinge ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid en erkenning, met ervaringsdeskundige vrijwilligers, speelt een grote rol in onze activiteiten. Luisteren, doorvragen en spiegelen zijn onze belangrijkste middelen voor onderlinge ondersteuning. We bieden geen therapie, behandeling of hulpverlening, maar bieden met eigen ervaringen inspiratie en (h)erkenning voor deelnemers. Zo werken onze deelnemers aan een positief zelfbeeld, maken toekomstplannen, vinden zingeving en zijn trots op hun bereikte resultaten.”

Meedoen

Veel mensen vinden het waardevol om iets te kunnen betekenen voor anderen, door het meedoen aan onze activiteiten bieden wij deelnemers deze mogelijkheid.

Deelnemers kunnen ook als vrijwilliger aan de slag. We stemmen dit af op ieders wensen en talenten. Vrijwilligers kunnen deelnemen aan cursussen om kennis en vaardigheden voor het vrijwilligerswerk op te doen.

Familieleden en naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een kwetsbaarheid. We bieden netwerkondersteuning vanuit ervaringsgericht werken, onder andere door familie-ervaringsdeskundigen. Ook voor jongeren zijn er mogelijkheden voor contact, onderlinge steun, voorlichting en vrijwilligerswerk in verschillende regio’s.