Ervarings­deskundige vrij­willigers

Als je zelf te maken hebt (gehad) met bijvoorbeeld depressie, verslaving, angst- of dwangstoornis of andere psychische klachten, dan weet je hoe belangrijk de steun van anderen kan zijn. Naast de hulp van professionals is het ook prettig om hier gewoon met een ander over te kunnen praten, iemand die soortgelijke ervaringen heeft. Ervaringen uitwisselen en samen werken aan herstel zorgt ervoor dat je je beter kan gaan voelen, gaat groeien en op die manier jezelf kunt ontwikkelen.

Voor team JEZ (Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad), ZOED (Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigen) en TED (Team van Ervaringsdeskundigen Zaanstad) zijn wij op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die onze teams komen versterken.

Wat doen wij?

 • JEZ biedt vanuit eigen ervaringen steun aan Zaanse jongeren die te maken hebben met GGZ- problematiek. Wij hebben kennis van bijvoorbeeld depressie, zelfbeschadiging, uithuisplaatsing, stemmen horen, detentie, loverboys, verslaving, psychoses, autisme, pesten, scheidingen en overlijden van ouders en nog een heel breed scala aan problematiek waar jongeren tegenaan kunnen lopen.
 • ZOED is een team van ouders die door wat zij hebben meegemaakt met hun kind of kinderen, ervaringskennis hebben verkregen binnen de jeugdzorg of andere instellingen. Binnen team ZOED is er onder andere kennis op het gebied van: autisme, PDD-NOS, suïcidepoging, verslaving, depressie, misbruik, ADHD, PTSS, overlijden van een ouder, uithuisplaatsing.
 • TED bestaat uit een groep mensen met ieder een eigen specialisme op gebied van ervaringsdeskundigheid. Zij kunnen in een soortgelijke situatie ondersteuning bieden. De ervaringsdeskundigen hebben ervaring met: psychische aandoeningen, zoals een bipolaire stoornis, angst- en dwangstoornis, PTSS, ADHD, burn-out, verslaving en dak- en thuisloosheid.

Alle teams bieden onafhankelijke cliënt ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als ervaringsdeskundige vrijwilliger ben je in staat om mensen individueel te ondersteunen. Hierdoor help je ze op weg naar hun eigen herstel vanuit jouw ervaringsdeskundigheid. In de basistraining voor ervaringsdeskundigen hebben wij geleerd om onze eigen ervaringen en kennis om te zetten in kunde en deze in te zetten. Wij zijn inzetbaar als luisterend oor voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. We kunnen de mensen motiveren om aan hun herstel te werken of zich toch naar de professionele hulpverlening te bewegen en samen met hen te werken.  Daarnaast kun je bijvoorbeeld aanschuiven bij een keukentafelgesprek, voorlichting geven of een zelfhulpgroep opstarten. Ook staan wij altijd open voor nieuwe ideeën.

Wie zoeken wij?

 • Je hebt ervaring/kennis op het gebied van psychische kwetsbaarheid en je wilt jouw ervaringen inzetten voor anderen die hier ook mee te maken hebben of die dit hebben doorgemaakt
 • Je hebt talent om andere te begeleiden en je bent in staat om passend om te gaan met de emoties van onze deelnemers
 • Je bent opgeleid als ervaringsdeskundige of je bent bereid onze cursussen in ervaringsdeskundigheid te volgen
 • Je bent in staat je eigen ervaring te gebruiken en weet hoe je dit bij jezelf houdt
 • Je durft eigen verantwoordelijkheid te nemen
 • Je kunt goed samenwerken, maar zeker ook goed zelfstandig werken
 • Je kunt je goed inleven in de ander en luistert zonder er iets van te vinden.

Heb je een ervaring die jouw leven heeft beïnvloed en ben je hiervan hersteld? Wil je jouw kennis omzetten in kunde en zo andere op weg helpen? Dan zoeken wij jou.

Wat bieden we?

 • Superfijne collega’s
 • Een basistraining in ervaringsdeskundigheid
 • Professionele begeleiding in de vorm van intervisie, teamoverleg en een teamcoördinator als aanspreekpunt
 • Een vrijwilligersvergoeding en/of reiskostenvergoeding
 • Na iedere cursus ontvang je een certificaat van deelname

Wil je zelf met jouw ervarings­kennis aan de slag?

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten ter ondersteuning aan mensen die daar behoefte aan hebben. Heb jij belangstelling? Stuur dan een e-mail: