Bij De Hoofdzaak vinden we face to face contact tussen mensen heel belangrijk. Maar als je live afspraken lastig vindt of beperkt bent met je vervoer, dan kun je ons ook online bereiken.  


Elke maand kun je bijvoorbeeld meedoen aan onze online themabijeenkomst, als je wil ook alleen als luisteraar. Zie hieronder voor de eerstvolgende mogelijkheden. 

En als je individuele ondersteuning zoekt, dan kan dat ook online als je wil. Stuur ons daarvoor dan een mailtje of bel ons gerust. 

Andere mogelijk­heden voor online zelfhulp

Er zijn in ons land veel mogelijkheden voor online hulp of zelfhulp bij psychische opgaven. Soms kan het je helpen om daar ook eens in rond te kijken naast andere ondersteuning, hulp of zorg. We noemen hier een aantal vindplekken die volgens ons betrouwbaar zijn: 

Online thema­bijeen­komsten

Elke maand organiseert De Hoofdzaak online themabijeenkomsten. Ervaringsdeskundige sprekers delen hun persoonlijke verhalen, waarbij telkens een ander thema centraal staat. Deelnemers krijgen de kans om vragen te stellen en hun eigen ervaringen te delen.

Het delen van ervaringsverhalen is waardevol op meerdere niveaus. Het biedt herkenning en hoop, en kan inspiratie bieden om stappen te zetten in je eigen herstel. Ook voor mensen in de directe omgeving van iemand met een psychische kwetsbaarheid of professionals die werken met cliënten met psychische problemen, kunnen de themabijeenkomsten interessant zijn. Ze bieden inzichten, begrip en handvatten voor ondersteuning.

Kortom, de online themabijeenkomsten van De Hoofdzaak zijn een bron van inspiratie en informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke ervaringen en het bevorderen van herstel.

Thema­bijeen­komsten