De Hoofdzaak – Samen voor zelfregie en herstel!


Doelen

De Hoofdzaak is een bloeiend netwerk in Noord-Holland, dat zich richt op mensen met psychische kwetsbaarheid en hun naasten. We bieden activiteiten, cursussen en begeleiding om verbinding, zelfregie, groei en herstel te bevorderen. Daarnaast zijn we actief in voorlichting, advies en belangenbehartiging. Met onze activiteiten streven we naar een rijke ruimte voor herstel na, naast of voorafgaand aan behandeling en het voorkomen van vermijdbare zorg en terugval.

We werken in vier regio’s vanuit Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Zaandam, en zijn aanwezig in zoveel mogelijk plaatsen, dorpen en wijken. Deelnemers kunnen direct en kosteloos bij ons terecht voor activiteiten, cursussen, ondersteuning en vrijwilligerswerk. Onze activiteiten worden georganiseerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Bij De Hoofdzaak streven we naar een inclusieve samenleving waarin mensen met psychische kwetsbaarheid erbij horen, kunnen meedoen, herstellen en perspectief kunnen ontwikkelen. We kunnen hiertoe voorlichting en advies bieden aan onder meer wijkteams, gemeenten, scholen, zorgorganisaties en andere partijen.

We zijn onafhankelijk van zorg- en welzijnsorganisaties en overheden, maar werken wel samen met verschillende organisaties om onze doelen te bereiken.

Psychische kwetsbaarheid

Psychische kwetsbaarheid is de ervaren beperkingen in het leven als gevolg van psychische problemen. Het kan gaan om negatieve gevoelens zoals angst, zorg, stress, somberte, eenzaamheid of onbegrip. Het kan ook betrekking hebben op het leven met een aanleg voor psychische stoornissen zoals depressie, angststoornissen, bipolariteit, autisme, dwangneuroses, schizofrenie of verslaving. Bij De Hoofdzaak leggen we de nadruk niet op diagnose, oorzaken en stigma’s, maar op het zo goed mogelijk invullen van het leven ondanks of met psychische kwetsbaarheid. We ondersteunen bij het (her)vinden van een positief zelfbeeld en het herpakken van de zelfregie.

Herstel is gericht op het vinden van ruimte, hoop en invloed op je eigen leven, mogelijk in combinatie met symptoomreductie. Kwetsbaarheid kan blijven bestaan en toch kan er herstel plaatsvinden. We delen ervaringen en bieden hoop als ‘hoopverleners’ voor elkaar. Iedereen die wil werken aan herstel is welkom.